Over Foquzz

Mijn Motto : Suge Meliora! (streef naar beter)

Mijn naam is Aletta Quaedvlieg-Heidema, eigenaar van Foquzz en te typeren als gedreven en resultaatgericht zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Ik werk met passie voor en met mensen vanuit een intrinsieke motivatie om te streven naar beter. Vanuit mijn passie voor mensen en paarden en interesse in organisaties ben ik in 2014 gestart met mijn eigen onderneming, gespecialiseerd in HR management, Organisatie Ontwikkeling, Training en Coaching.

Opleiding
In mijn opleiding Personeel en Arbeid met Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool in Tilburg heb ik mij gericht op de volgende aandachtsgebieden: arbeidsrecht, organisatiekunde, HR management en ontwikkeling, beoordelen en werk in relatie tot gezondheid. Hierbij heb ik mij in het onderdeel Toegepaste Psychologie ontwikkeld in de onderwerpen: persoonlijkheid en leiderschap, coachen en adviseren, onderhandeling en conflicthantering en de verschillende motivatietheorieën.

Ervaring
Vanuit mijn jarenlange ervaring in mijn eigen loopbaan als productmanager, HR-manager in het bedrijfsleven en als personeel en organisatieadviseur bij de overheid, ben ik goed in staat om organisatievraagstukken in kaart te brengen en oplossingen te ontwikkelen.

Creatieve innovator
Graag zie ik mezelf als change-agent, een creatieve innovator om te komen tot nieuwe inzichten die leiden tot gewenst resultaat ten aanzien van de algehele ontwikkeling van mens en organisatie. Het uiteindelijke doel is te groeien vanuit passie en ambitie met een duidelijke missie en visie voor ogen. Hierdoor ontstaat synergie. Met als uiteindelijk doel een optimaal rendement voor individu en organisatie. Dat is de toegevoegde waarde!

Netwerk van professionals
Tevens werk ik graag samen met een netwerk van professionals, ieder met hun eigen expertise. Ten eerste voor de uitwisseling van nuttige informatie om samen te leren en te groeien. Ten tweede om zo optimaal aan de vraag te kunnen voldoen. De kwaliteit van de te leveren dienstverlening staat hierbij altijd voorop.